Skip to content

Za-fferano Polska sp. z o.o.
ul. Strzeszyńska 298/1
60-479 Poznań

Poland

biuro@za-fferano.pl
+48 61 811 63 06

monday – friday
8.00 – 16.00

NIP 9721248433
REGON 302675980
KRS 0000978293

Contact us: